Bildiri Gönderimine Ait Bilgiler

 

 

 • Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2023

 • Bildiri özetleri İngilizce hazırlanmalıdır.

 • Bildiri özet metinlerinin (başlık, yazar bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) en fazla 250 kelime olması gerekmektedir.

 • Sözlü bildiri ve poster sunumu yapacak katılımcıların, bildiri yollamadan önce kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Aksi halde sözlü bildiri ve poster sunumu başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Kongrede her bir sözlü bildirinin sunumu için 8 dakika, soru ve tartışma bölümleri için 2 dakika ayrılacaktır.

 • Benzer temalı sözlü bildiriler 60 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

 • Posterler kongre boyunca elektronik panolarda sergilenecektir.

 • Poster hazırlama kuralları kongre web sayfasında yer alacaktır.

 • Posterlerin son hali en geç 14 Mart 2023 tarihinde kongre sekreteryasına iletilmelidir.

 • Kongreye gönderilecek bildiriler ilk olarak kongre sekreteryası tarafından incelenecektir. Kongre düzenleme kurulu tarafından belirlenen kriterleri sağlamayan bildiriler doğrudan reddedilecektir. Kriterleri sağlayan bildiriler 3 farklı hakeme gönderilecek ve hakem değerlendirmeleri doğrultusunda nihai karar verilecektir.

 • Sözlü bildiri talebinin hakem değerlendirmesi sonrasında, sözlü bildiri olarak kabul, poster bildiri olarak kabul veya ret şeklinde karar verilebilecektir.

 • Poster bildiri talebinin hakem değerlendirmesi sonrasında, poster bildiri olarak kabul veya ret şeklinde karar verilebilecektir.

 • Orijinal çalışma, klinik çalışma ve kongre teması ile uyumlu kapsamlı tartışmalara ilişkin özetler sözlü bildiri olarak gönderilebilir.

 • Derleme, olgu sunumu veya olgu serileri sözlü bildiri olarak kabul edilmeyecek olup bu konulara ilişkin özetler poster bildiri olarak gönderilebilir.

 • Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış veya sunulmamış olmalıdır.

 • Sözlü ve poster bildiriye ait kabul yazısı, sorumlu yazarın e-mail adresine gönderilecektir.

 • Posterler kongre boyunca panolarda sergilenecektir. Poster hazırlama kuralları kongre web sayfasında yer alacaktır.

 • Sözlü bildiri sunumları 16-17 Mart 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

 • Her katılımcı en fazla iki sözlü bildiri sunabilir. 

 • Bildiri yollayan tüm katılımcılar, sözlü ve poster bildiri sunumlarına ait video ve fotoğraf kayıtlarının kongre düzenleme ekibince herkese açık platformlarda yayınlanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

 • Bildirilerin Times New Roman, 10 punto ve 1,5 satır aralığı olacak şekilde belirlenen şablona uygun hazırlanması gerekmektedir.

 

 

 

Bildiri göndermek için tıklayınız.